UDSG 01-09-2023

Beste ouders:
 
Start schooljaar:
We zijn weer begonnen! Wat is het leuk om de kinderen na de lange zomervakantie weer terug te zien! Ze zijn mooi bijgekleurd door de zon, goed gegroeid en gelukkig zijn de meesten ook best weer blij om naar school te gaan!
De ouderraad verwelkomde de kinderen met het mooie doek ‘Welkom op school’ en bij de andere ingang (aan het Kerkhofpad) was een mooie ballonnenboog!
Wij wensen de kinderen allemaal heel veel plezier en succes in het nieuwe schooljaar!
We maken er samen een gezellig jaar van!
 


Gouden weken: aandacht voor samenwerken: 
 
‘Naar school, vakantie voorbij.     
Het is leuk iedereen weer te zien.     
Elkaar zolang niet gezien.     
  
Naar school, in de klas zij aan zij.     
Een nieuwe start van vooraf aan.    
Een nieuw jaar om voor te gaan!’    
(Kinderen voor Kinderen 2017 ) 
    
‘Een goed begin is het halve werk!’ Deze uitdrukking is in het bijzonder van toepassing op de groepsvorming en verwoordt in één keer het doel van onze ‘Gouden Weken’. Na een zomervakantie heeft een groep weer tijd nodig om zich te vormen. Ook in een vakantie ontwikkelen kinderen zich op sociaal-emotioneel gebied. De hiërarchische structuur verschuift wat. Omdat we allemaal weer moeten wennen aan elkaar, aan de nieuwe leerkracht(en) en aan een eventuele nieuwe groepssamenstelling, staat groepsvorming de eerste weken hoog in het vaandel bij ons op school. In deze weken is de leerkracht extra alert op het groepsproces. Er worden klassenregels gevormd, normen en waarden besproken en middels groepsvormende spelletjes (Energizer) proberen we het groepsproces positief te stimuleren.  
Ook pakken we de symbolen en uitgangspunten van Fides er regelmatig bij. Er is in elke klas een schapje met de voorwerpen van Fides. We proberen de kinderen via Fides meer zelfvertrouwen te geven; ‘je mag er zijn; je bent goed zoals je bent’. Maar ook het begrip hebben voor elkaar en omgaan met elkaar is zeer belangrijk.   
 
Jeelo project: Zorgen voor jezelf en anderen: 
We willen dit nieuwe project graag openen met een lunch met de kinderen en de ouders.
Op woensdag 6 september organiseren we een picknick organiseren op het schoolplein van 11.30 – 12.15 uur! Ouders, opa’s, oma’s of andere belangstellenden zijn van harte welkom. U hebt via de persoonlijke inbox een uitnodiging ontvangen!
 
Welkomstgesprekken: 
In  week van 11 september t/m 22 september worden de welkomstgesprekken gevoerd. De gesprekken zijn voor de ouders van leerlingen van groep 1 t/m 8. U ontvangt van ons, via Schoolgesprek, een uitnodiging om in te schrijven met de inloggegevens.  
De kinderen van groep 6 t/m 8 komen samen met de ouders naar het welkomstgesprek. De ouders van groep 1 t/m 5 komen zonder kind(eren).  
Voor het plannen van de gesprekken maken wij gebruik van het programma “Schoolgesprek”. U kunt dit programma vinden op onze eigen Willibrordus app of op app.schoolgesprek.nl 
De inschrijving kan van vrijdag 1 september vanaf 08.00 uur t/m vrijdag 8 september 08.00 uur. 
Ouders die zich na deze datum nog niet hebben ingeschreven worden automatisch ingedeeld. 
 
Wat moet u doen? 
  • Ga op de Willibrordusapp naar schoolgesprek of naar de website app.schoolgesprek.nl 
  • Gaat u via de website dan moet u eerst de school selecteren. Via de app hoeft u geen school te selecteren. 
  • Vul de voornaam van uw oudste kind op school in (gebruik géén speciale tekens: Corné wordt Corne). 
  • Vul uw inlogcode in. Deze code ontvangt u via de uitnodigingsmail. 
  • Klik op de openstaande planning en selecteer uw gewenste tijd. 
  • Controleer uw e-mailadres en verbeter deze zo nodig. U ontvangt een bevestiging op dit e-mail adres. 
  • Wij verzoeken ouders die gescheiden zijn om samen op gesprek te komen. Indien dit echt niet mogelijk is, dan kan één van beide ouders een aparte afspraak maken met de leerkracht. 
 
Formulier Welkomstgesprek: 
Dit formulier hebben de kinderen de afgelopen week mee gekregen.
Wij ontvangen het graag voor maandag 4 september ingevuld terug, zodat de leerkracht ook nog tijd heeft om deze door te nemen voor de gesprekken.
Het formulier mag ingeleverd worden bij de leerkracht.

Klassenouders:  
Elk jaar zijn er 1 of 2 ouders die behulpzaam zijn bij het organiseren van activiteiten (anders dan de reguliere lessen) in de klas van hun kind. Denk hierbij aan het feest van de Sint, Kerst, Carnaval, maar ook excursies (vragen aan andere ouders om behulpzaam te zijn), een cadeautje regelen voor de leerkracht bij de verjaardag en hulp (bieden of regelen) bij andere evenementen die op school georganiseerd worden. 
Vindt u het leuk om dit op te pakken? Dan vragen wij u om dit door te geven via de link bovenaan deze UDSG. En als u nog twijfelt, gewoon even overleggen met de leerkracht van uw kind! 
Wij horen het graag voor 8 september! 
 
Regels en afspraken: 
Bij de start van het nieuwe schooljaar sturen wij alle ouders, via de persoonlijke inbox in de schoolapp, de regels en afspraken die wij op school hanteren. 
 
Bekers bijbestellen? 
Kinderen die op de St. Willibrordusschool starten krijgen van school een beker met de naam erop. 
Wij kunnen ons voorstellen dat u het handig vindt om nog een beker te hebben, aangezien er voor 2 pauze momenten drinken meegenomen wordt. 
U kunt een beker bijbestellen bij Jeanet. De kosten hiervoor zijn € 8,--. 
 
Geheugensteuntje: 
Informatieavond: op dinsdag 5 september. Diverse tijden mogelijk, zie de Uit de School Geklapt van 25 augustus 23.
Fides ouderavond: 9 oktober 2023. Nadere informatie volgt.
 
Brigadiers: 
Het rooster is gevuld! Naar aanleiding van de vorige Uit de School Geklapt heeft een moeder zich meteen gemeld! Dat is heel fijn! Denkt u nu hier had ik ook wel tijd voor willen maken: wilt u zich dan toch nog aanmelden? We hebben een reservelijst en die is soms ook heel handig! Dank je wel!
 
Container voor dorpsenquête:
U ontvangt één dezer dagen in de Dorpskrant een formulier om de dorpsenquête in te vullen. Er staan in het dorp containers waar u de formulieren in kunt deponeren.
Eén ervan staat op school: bij de poort naar de voordeur. Wij proberen deze tijdens schooltijden daar te laten staan en ’s avonds weer naar binnen te zetten.
 
Gevonden voorwerpen: 
Er liggen nu toch al weer gymtasjes en jasjes én een hele tas vol bekers en broodtrommels.  Die hebben we nog even bewaard en afgewassen. Mist u nog spullen, neemt u dan even de moeite om in de bakken van Gevonden Voorwerpen te kijken. Deze staan bij de zij-ingang van de school.
 
Ontvangen post:
Wij ontvingen van LOI Kidzz een folder over een typecursus.
U kunt uw kind via loikidzz.nl/typen inschrijven. Wij hebben ook enveloppen ontvangen voor ouders: deze kunt u ophalen bij Jeanet indien u interesse hebt.
 
Verjaardagen: 
Deze week zijn jarig: Lef, Roos, Giulia en meester Joost.
Hartelijk gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een super gezellige, onvergetelijke verjaardag!
Wij vragen uw speciale aandacht voor Giulia: zij wordt 4 jaar en is al bij ons op school begonnen! Wij wensen je veel succes, maar vooral veel plezier ‘op de Willibrordus’ Giulia!
  
Spreuk van de week: 
‘Vakantie voorbij. Eindelijk weer rust in de tent’.  
 
Wij wensen jullie allemaal een heel fijn weekend! Tot maandag!  


 

Aanmelden klassenouder