UDSG 05-07-2024

Beste ouders,
 
We kijken terug op een super gezellige en druk bezochte week!
 
Dinsdag 2 juli: schoolfeest én een muzikaal eindfeest op het schoolplein!
De kinderen hebben een workshop gevolgd om een lip dub te maken! U kunt deze al op onze website bekijken (www.willibrordusherveld.nl). Het is echt heel erg mooi geworden. Je kunt zien dat de kinderen het erg naar de zin hadden!


Om half 3 was het schoolplein al omgetoverd voor het Muzikale Eindfeest. Er waren super leuke spelletjes én optredens van veel kinderen!
Geweldig, een leuke ontspannen sfeer en bovendien konden de kinderen lekker eten en drinken.
Dit Eindfeest wordt georganiseerd door onze Ouderraad.
Wij hebben u al vaker verteld hoe blij wij met deze ouders zijn. Zonder hen kunnen de extra evenementen niet zo goed georganiseerd worden, gewoon omdat daar geen tijd voor is naast het onderwijsprogramma.
Komend schooljaar nemen een aantal leden afscheid van de Ouderraad (dan zitten ze er al 6 jaar bij en dan eindigt de zittingsperiode). Er zijn al nieuwe ouders ‘ingestapt’ en zij hebben dit jaar ook al hun steentje bijgedragen aan de organisatie van de evenementen (denk aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Avondvierdaagse, Eindfeest en de hulp bij het verzorgen van de traktaties die de kinderen tussendoor krijgen, bijvoorbeeld tijdens de Kinderboekenweek).
Via deze weg willen wij deze ouders heel hartelijk bedanken voor hun vrijwilligerswerk c.q. hun vrije tijd die ze aan onze school besteden.
Super! Hartelijk bedankt: wij hebben er allemaal heel erg van genoten!
Op woensdag 3 juli  was het top drukte met alle opa’s en oma’s: zij werden door de kleutergroepen uitgenodigd om pannenkoeken te komen eten én de opa’s en oma’s van de kinderen van groep 8 werden uitgenodigd om naar de musical te komen kijken.
Het was super gezellig en erg leuk dat er zoveel belangstelling was!

Woensdagavond:
Nadat we genoten hadden van een heerlijke maaltijd en alle ouders gearriveerd waren, kon de musical van start gaan!
Het was geweldig! Knap hoe kinderen dit in korte tijd instuderen en met hoeveel plezier ze op het podium staan! Het decor maken ze samen met juf Nicolien, voor de kleding zorgen ze zelf en de dansjes worden ook door hen uit de hoge hoed getoverd. Heel knap: we hebben er allemaal van genoten!
Na een praatje en een drankje hebben we deze Brugpiepers de school uitgeveegd!
Wij wensen hen allemaal veel succes op de volgende school: óp naar een mooie toekomst!

 Donderdag 4 juli: de grote dag voor ‘onze reuzen’.
Zij hebben een gezellige dag gehad met leuke spellen, lekkere frietjes met iets lekkers als lunch en daarna zijn ze ‘moe maar voldaan’ naar huis gegaan. Na de zomervakantie beginnen ze in groep 3!

Vrijdag 5 juli: tijd om alles op te ruimen en gezellig samen spellen te doen, een film te kijken of wat dan ook. Het schooljaar wordt in ieder geval gezellig afgesloten. Daarna lekker zomervakantie!
 
Brigadieren: 
U hebt al een aantal weken een oproep gezien voor het brigadieren volgend jaar op vrijdag om 12:15 uur. Er heeft zich één persoon aangemeld, dus we vragen u nogmaals: wie heeft er een kwartiertje over op vrijdagmiddag, als u uw kind op komt halen. Indien u een jonger kind bij zich hebt, dan kan hij/zij even binnen spelen in een kleuterlokaal. Dat is geen probleem.
Het gaat om de veiligheid van onze kinderen: dus wij hopen dat er zich nog iemand aanmeldt! U kunt zich aanmelden bij Rianne  (06-53670160) of bij Jeanet. 
Via deze weg willen wij Manon hartelijk bedanken voor haar jarenlange goede zorgen bij het coördineren van de brigadiers. Het is vaak een hele puzzel om mensen op tijd te regelen. En we zien ook dat de brigadiers altijd voor elkaar klaar staan! Super fijn!
Dank je wel Manon en dank je wel alle ouders die er toch elke week maar weer staan!
Nog één erbij en we hebben de groep compleet!
 
Dank je wel aan alle ouders die vrijwillig meehelpen: de bieb-moeders/oma’s; de lees-oma’s, de klassenouders. Geweldig dat jullie voor ons klaar staan om te helpen! Wij zien dat jullie dat met veel plezier doen en wij zijn er heel erg mee geholpen!

 
Zomervakantie:
Het begin van de zomervakantie betekent ook afscheid nemen.
We nemen afscheid van de kinderen van groep 8:
Mohammed, Joes, Fenna, Milou, Alexander, Hannah, Siem, Nikki, Noortje, Kiki, Thomas, Yze, Sem, Lachlan, Renske, Noud, Roos, Matz, Yent, Kathelijne, Bram, Senna, Floris, Teun, Lynn, Thom, Sofie en Julius.
Door verhuizing nemen we ook afscheid van Valérie, Noah, Aimée en Oliver.
 
Wij wensen jullie allemaal veel plezier op de volgende school én in jullie nieuwe woonplaats/huis.

 
Afscheid juf Elly:
En we nemen nu echt afscheid van juf Elly. Juf Elly heeft de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt, maar was zo aardig om toch elke week op dinsdag met de kleutergroep van juf Nanine te werken. Dat is natuurlijk super fijn in deze tijd van ‘tekort’ aan leerkrachten.
Maar nu gaat ze toch echt stoppen. We hebben binnen het team op vrijdag afscheid van haar genomen en wensen haar een mooie, gelukkige toekomst, samen met haar man Wim en haar gezin.

Welkom: 
Na de zomervakantie starten: Révi, Willem, Dide, Rav, Arthur, Liz, Jikke, Floris, Milou, Mace, Mick en Bram. Ze hebben op 25 juni al kennis gemaakt met elkaar en met de juf.
Wij wensen jullie allemaal veel plezier ‘op de Willibrordus’.
 
 
Terugblik op een mooi schooljaar: 
Wij horen het van iedereen: wat gaat het toch snel, maar dit jaar is ook korter. We hebben een week eerder zomervakantie.
Het afgelopen jaar hebben we helaas afscheid genomen i.v.m. langdurige afwezigheid door long- Covid van juf Diana en juf Esther. Wij hopen dat ze zich snel weer beter voelen en een voor hen passende werkkring kunnen vinden.
Juf Lucy is ook langdurig afwezig geweest, maar ze komt gelukkig weer regelmatig op school i.v.m. het re-integratieprogramma. We hopen dat Lucy ook vorderingen maakt en weer lekker aan het werk kan, zoals ze heel graag wilt.
Juf Clementine komt ons wekelijks helpen op school. Zij biedt kinderen die het iets moeilijker hebben in de groep, extra hulp. Dit doet ze op vrijwillige basis: heel fijn. Hartelijk bedankt Clementine, wij hopen dat we volgend jaar weer op jouw hulp mogen rekenen.
Meester Gerry is ook een bekend gezicht bij ons op school. Zodra iemand zich ziek meldt, bellen we via Ippon met meester Gerry en meestal kan hij ons helpen.
De evenementen die we bovenstaand ook al noemden bij de ‘Ouderraad’ zijn allemaal gezellig verlopen, leuk om elkaar op een andere manier mee te maken.
Dit jaar hebben we een Eierkoning: het is Teun uit groep 4 geworden! Hartstikke goed Teun, best leuk om Koning te zijn toch?
En de kinderen hebben ook hard gewerkt aan de Jeelo projecten, er zijn ouders/grootouders bij betrokken geweest, de medewerkers van RegioBank zijn op bezoek geweest en de kinderen hebben excursies gemaakt.
Lachlan en Floris hebben de Techniekwedstrijd gewonnen met hun project Verticaal Transport, geweldig! Wij hebben inmiddels materialen aangeschaft voor het Ruimtestation, zodat andere leerlingen hier ook weer plezier van hebben.
En de Deelkast: de mensen die dit organiseren (buiten onze school) zijn super trots op ‘de Willibrordus’, wij leveren heel regelmatig producten die in de Deelkast in Andelst kunnen. Heel fijn dat we allemaal ‘aan een ander denken en iets kunnen missen’.
De afsluiting met het Eindfeest en het maken van de Lipdub was natuurlijk super. Het filmpje is een mooi promotie filmpje voor onze school: kijk eens hoe blij onze leerlingen zijn ‘op de Willibrordus’!
We kijken terug op een schooljaar waarin we gezellig samen ‘geleerd’ hebben, elkaar de ruimte gegeven hebben als dat nodig was en ook genoten hebben van de feestjes en andere schoolse activiteiten.
 
Het nieuwe schooljaar: 
Vanaf 1 augustus is er van rechtswege bepaald dat er geen mobieltjes, smart watches en andere (eigen) devices meer op school gebruikt mogen worden door leerlingen.
U ontvangt daar vlak voordat we beginnen een bericht over via de app/persoonlijke inbox, maar dan bent u nu al vast op de hoogte.
 
De eerste schooldag op maandag 19 augustus 2024:
De kinderen krijgen in de klassen een traktatie i.v.m. de opening van het nieuwe schooljaar.
 
De eerste Uit de School Geklapt van het nieuwe schooljaar ontvangt u op vrijdag 16 augustus.
Daarin staat véél informatie voor het nieuwe schooljaar.
 
Ontvangen post:
Doe mee met de ’t Begin van ’t Endt Kidsclub!
Veel mensen kennen de evenementen van de mannen van ’t Begin van ’t Endt wel (Slimmerikenkwis, Nacht van…), daarom is het goed nieuws dat er nu ook voor de kinderen van de groepen 1 t/m 7 een Begin van ’t Endt Kidsclub opgestart wordt.
Het lidmaatschap kost € 12,95 per jaar en loopt van begin september tot eind juni. Het goede nieuws is dat een gedeelte van dit inschrijfgeld naar een goed doel gaat: Stichting Leergeld Overbetuwe. Deze Stichting helpt kinderen met een lidmaatschap voor sporten en schoolspullen, als het thuis financieel wat lastiger is. Kijk om de website: www.beginvanendt.nl voor informatie.
SVHA:
Misschien hebt u de flyer al zien hangen. Er is bij SVHA nog genoeg ruimte voor nieuwe leden: van de mini’s tot aan de leden ‘onder 19’.
Kijk op de website: www.SVHA.nl
 
Verjaardagen: 

In de zomervakantie zijn jarig:
 
Finn, Bart, Yent, Willem, Noah, Soof, Femke, Thomas, Noortje, Thierry, Lone, Tim, Amélie, Dide, Rav, Arthur, Liz, juf Annelies, juf Maaike en meester Gerry.
 
 
Hartelijk gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een super gezellige, onvergetelijke verjaardag.
Leuk om in de zomervakantie jarig te zijn!
 
Spreuk van de week:
‘Pak de zon en straal!’
 
Wij wensen jullie allemaal een heel fijne zomervakantie!
 
Geniet van de vrije tijd!
 
Wij zien iedereen graag, gezond en uitgerust weer terug op
maandag 19 augustus 2024 om 08.30 uur!