UDSG 07-06-2024

Beste ouders,
 
Formatie schooljaar 2024-2025: 
Zoals beloofd geven wij onderstaand de formatie weer voor het volgende schooljaar:
Groep 1-2 A: juf Annelies op maandag t/m donderdag.
Groep 1-2 B: juf Claudy op maandag en dinsdag en juf Mylou op woensdag en donderdag.
Groep 1-2 C: juf Yvonne op maandag, dinsdag en donderdag en op woensdag juf Nanine.
Groep 2: Reuzenochtend op vrijdag: juf Mylou en juf Anne.
Groep 3 A: juf Nanine op maandag en dinsdag en juf Esther op woensdag t/m vrijdag.
Groep 4 A: meester Bas op maandag, woensdag t/m vrijdag en juf Carien op dinsdag.
Groep 5 A: meester Joost op maandag t/m woensdag en vrijdag en juf Carien op donderdag.
Groep 5-6 B: meester Arthur op maandag t/m vrijdag en om de maandag juf Esther.
Groep 6 A: juf Ingrid op dinsdag t/m donderdag en op maandag en vrijdag: vacature (deze is al ingevuld maar kunnen wij om organisatorische reden nog niet bekend maken).
Groep 7 A: juf Linda op maandag t/m woensdag en meester Guido op donderdag en vrijdag.
Groep 8 A: juf Nicolien op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en meester Guido op woensdag.
ICT: meester Joost en meester Bas.
Huisvesting en Ruimtestation: meester Guido.
IB-er: juf Sandra op dinsdag t/m donderdag.
Leerlingbegeleiding: juf Anne op maandag, dinsdag en donderdag.
 
Doorschuifdag op 25 juni:
Op dinsdag 25 juni is de zgn. doorschuifdag.
Alle kinderen gaan een kijkje nemen in de groep waarin ze volgend schooljaar terecht komen.
Ze maken dan kennis met de ‘nieuwe’ juf of meester. De kleuters, die na de zomervakantie starten, komen die ochtend ook kennis maken met onze school.
Het is best spannend maar vooral heel leuk! Veel plezier allemaal!
 
Schoolkamp groep 8: 
We kijken terug op een gezellig schoolkamp in Velp.
De kinderen hebben zich heel goed vermaakt en zullen dit als mooie herinnering meenemen.
Vrijdag zijn ze vrij om nog even bij te slapen zodat ze maandag weer fris naar school komen.
Dan gaan ze verder met de voorbereidingen voor de musical: de tekst en liedjes leren én het decor maken. Tussendoor moet er ook nog gerekend en gelezen worden en op deze manier bereiden onze ‘Brugpiepers’ zich voor op de volgende stap: richting Voortgezet Onderwijs.
Wij wensen jullie nog veel plezier in deze laatste weken ‘op de Willibrordus’.
  
Bibliotheek op School: 
Op 26 juni wordt onze bibliotheek op school geïnventariseerd. Dan moeten alle boeken ingeleverd zijn.
Het is eigenlijk niet de bedoeling, maar mocht u toch een boek van ‘onze’ bieb thuis hebben, wilt u dit dan door uw kind in laten leveren?
In de week van 17 juni moeten alle boeken ingeleverd worden.
 
Brigadieren: 
Het rooster voor volgend schooljaar is nog niet helemaal ingevuld.
We missen op vrijdag om 12.15 uur nog 2 brigadiers!
Indien niemand zich aan meldt, dan wordt er op dat tijdstip niet gebrigadierd. Dat is gevaarlijk, de kinderen zijn gewend dat er iemand staat die hen helpt bij het oversteken en als die opvang er ineens niet meer staat…
Wilt u in uw agenda kijken of u nog tijd vrij kunt maken op vrijdagmiddag om te brigadieren om 12.15 uur?
Indien u dit lastig vindt met de opvang van de kinderen die op school zitten, dan is dat geen probleem. De kinderen mogen binnen even spelen totdat u hen weer op haalt om naar huis te gaan.
U kunt zich aanmelden bij Manon van Niersen (tel. 06-22530336) of bij Jeanet.
 
Nieuws van de MR 
Op donderdag 13 juni vindt de volgende MR vergadering plaats. Van 19:00 tot 19:30 is er gelegenheid voor ouders om vragen te stellen aan de MR over de besturenfusie.
Op maandag 17 juni ontvangt u via de persoonlijke inbox een enquête waarin uw mening over de besturenfusie wordt gevraagd.
Na deze inloop voor ouders vervolgen wij onze vergadering met een rondje bijpraten over de afgelopen periode. Daarna staat de besturenfusie ook nog op onze agenda en bespreken wij enkele nieuwe statuten.
Tot slot kijken we vooruit naar het nieuwe schooljaar en hoe wij binnen de MR de voorkomende taken gaan verdelen.
Mocht u een onderwerp willen aandragen voor de vergadering, dan kunt u ons bereiken via mr@willibrordusherveld.nl.

Stichting Jarige Job
Alle juffen en meesters vieren hun verjaardag tijdens het schoolfeest/pleinfeest op dinsdag 2 juli 2024. Wij hebben besloten om dit schooljaar het verjaardaggeld voor een cadeautje voor de leerkrachten te doneren aan Stichting Jarige Job. Deze Stichting zorgt ervoor dat kinderen waarvan de ouders niet in staat zijn om een verjaardag te betalen/verzorgen toch een verjaardag kunnen vieren of in ieder geval een cadeautje krijgen.
Dit betekent dat de kinderen ook geen cadeautje meenemen op de verjaardag van de juf/meester. Een tekening of knutselwerkje is natuurlijk altijd erg leuk: maar geen cadeautjes.
Wij kunnen € 315,-- doneren, dit betekent dat er voor 9 kinderen een feest georganiseerd kan worden!
Dit vinden wij super: elk kind verdient een verjaardagsfeest!
  
Korfbaltoernooi op woensdag 5 juni: 
Onze school werd vertegenwoordigd door 7 teams!
Het team uit groep 5 heeft gewonnen!
Het andere team van groep 5 is 3e geworden en het team uit groep 6 heeft de 2e plaats behaald.
Gefeliciteerd allemaal! Het was een heel sportief en gezellig toernooi!
 
Rapporten weer mee terug naar school!
Op maandag 1 juli krijgen de kinderen het 2e rapport mee! 
Wij missen echter nog best veel rapporten. 
Wilt u kijken of het rapport nog thuis ligt en dit aan uw kind mee teruggeven naar school? 
Indien het rapport kwijt raakt, dan kunnen wij daar wel een nieuwe voor maken, maar daar moeten we dan wel kosten voor berekenen! Dus graag even kijken en de rapporten z.s.m. mee terug geven. 
Dank je wel. 

Zomervakantie:  
Aangezien er aan het einde van het schooljaar diverse feestprogramma’s zijn: afscheid groep 8 en de Reuzendag (afscheid van de kleutertijd), krijgen de kinderen niet allemaal tegelijk vakantie. 
 
Onderstaand een overzicht:  
Groepen 1:        woensdag 3 juli om 12.15 uur in verband met de reuzendag op 4 juli. Dit is een
feestdag/dag van afscheid van de kleutertijd voor de kinderen van groep 2. De kinderen van groep 1 zijn dan vrij.
Groepen 2:        Reuzendag op donderdag 4 juli, we starten om 09.30 uur. De kinderen van groep 2 krijgen om plm. 14.00 uur  vakantie!
Groep 8:             Eindmusical op woensdag 3 juli! Daarna nemen we definitief afscheid van deze  
brugpiepers en start voor hen de vakantie. 
Groep 3 t/m 7:  vrijdag 5 juli om 12.15 uur! 
 
Verjaardagen:
Deze week zijn jarig:
Lois, Femke, Ava, Sofie, Kjelt, juf Sandra en juf Ingrid.
Hartelijk gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een super gezellige, onvergetelijke verjaardag!
 
Spreuk van de week:  
‘Toetsen: zitten die niet op een piano?’(Loesje) 
 
Wij wensen jullie een heel fijn weekend, tot maandag!