UDSG 26-04-2024

Beste ouders,
 
Uitreiking cheque opbrengst Jeelo markt aan Stichting Opkikker:
We waren al heel erg blij dat er zo veel belangstelling was voor het werk van de kinderen tijdens de Jeelo Markt én dat er veel verkocht werd voor het goede doel!
Donderdag hebben we de cheque overhandigd aan Sanneke Haas, medewerkster van Stichting Opkikker. Teun heeft uitgelegd waarom er voor Stichting Opkikker gekozen is en hij heeft kinderen uit de groepen gevraagd wat zij gemaakt of gedaan hebben tijdens de Jeelo markt.
Uiteindelijk is de opbrengst (tromgeroffel): € 1.183,85!!!
Geweldig. Sanneke vertelde dat de Stichting daar heel veel mensen blij mee kan maken.
Hartelijk bedankt: alle kinderen voor het harde werken én alle ouders voor de belangstelling en de bijdrage aan dit geweldige cadeau voor de Stichting.
 
Groepsindeling volgend schooljaar: 
Wij zijn blij dat we u kunnen meedelen dat we volgend schooljaar weer met 10 groepen kunnen werken.
De kinderen schuiven met de groep door.
We werken volgend jaar met de volgende groepen:
1-2 A, 1-2 B, 1-2 C, 3A, 4A,5A, 5-6 B, 6A, 7A en 8A.
Wat betreft de groepen 7 en 8, die gaan volgend jaar wat meer samenwerken. De manier waarop we dat gaan doen wordt momenteel uitgewerkt. De ouders van groep 7 en 8 worden daar op een later moment nog apart over geïnformeerd.
De plannen voor de formatie (welke leerkracht komt voor welke groep) zijn nog niet helemaal afgerond, we weten wel dat er een vacature voor groep 6 komt. Binnenkort wordt deze uitgezet.
Zodra de formatie afgerond is brengen wij u op de hoogte.
 
Nieuws van de MR 
Op dinsdag 16 april heeft de MR weer vergaderd. De start van de vergadering was, zoals gebruikelijk, een rondje bijpraten. Er waren wat mededelingen vanuit het team, onder andere over de invulling van de studiedagen die voor het team gepland staan in april en juni. Verder hadden veel vergaderpunten betrekking op het onderzoek naar de besturenfusie en de geplande stappen die in dat traject gezet gaan worden de komende tijd. Het tweede deel van de vergadering was gezamenlijk met de Raad van Toezicht. We hebben het intern toezicht besproken en met elkaar gedeeld wat we daarvan vinden. Vervolgens kwam het bestuur formatieplan aan bod en daarover zijn vragen gesteld en beantwoord.
De volgende vergadering van de MR zal zijn op donderdag 13 juni 2024. Wilt u ook een onderwerp inbrengen voor deze vergadering? Dan kunt u dat doorgeven op mr@willibrordusherveld.nl of spreek één van ons gerust aan.

Voortgang besturenfusie:
Momenteel loopt het onderzoek naar de haalbaarheid en de wenselijkheid van een besturenfusie met Wonderwijs. We hebben de overeenkomsten en verschillen tussen  Wonderwijs en Willibrordus op een rijtje gezet. Op het gebied van onderwijs, personeel, ICT, AVG en medezeggenschap zijn er veel overeenkomsten en zien we veel kansen in de samenwerking ter versterking van het onderwijs. Op het gebied van huisvesting en financiën liggen er nog wat onduidelijkheden en vragen die nu verder onderzocht worden. Zodra hier meer duidelijk over is, houden wij u weer op de hoogte.
 
Ingezonden verslag van Lachlan en Floris: 
Wij (Floris en Lachlan) doen namens de St. Willibrordusschool mee met de Techniekwedstrijd Rivierenland. We vinden het heel leuk dat we mee mogen doen. De opdracht is het maken van een verticaal transport systeem. We moeten het beste systeem bedenken, want we strijden tegen wel 100 andere scholen. We hebben er veel plezier in. Eerst hebben we een magnetische paal gemaakt. Dit ging eigenlijk super goed, maar dat kostte te veel tijd. Dus hebben we een ander systeem gekozen. Nu maken we een transportsysteem middels een schroefdraadtransport. Ook houden we een logboek bij die we elke week invullen en we werken meestal elke dag aan het project. Het is een interessant onderwerp (verticaal transport) maar ook een moeilijk onderwerp. We zijn nu al in week 11 volgens het logboek en hebben nog 9 weken te gaan.  Op 21 juni is de finale. We hopen uiteraard te winnen. Spannend.
Met vriendelijke groet Lachlan en Floris
 
Drukke week:
Het was een drukke week! Veel uitstapjes, de sportdag en af en toe nog heel erg slecht weer en koud.
Belangrijk was dat het heel gezellig was.
De uitstapjes die gemaakt zijn hadden alles met het Jeelo project te maken: omgaan met de natuur.    
 
En de sportdag : altijd leuk! Even geen rekenen, taal, lezen maar gewoon lekker spelen en sporten.
We hebben de dag gezellig met z’n allen geopend met het dansje op het liedje van Kinderen voor Kinderen.
Voor de kleuters waren er spellen op het schoolplein. Het is super dat de kinderen van groep 8 de kleuters begeleiden. Dat is gezellig en voor beide leeftijden heel leuk!
Op de velden van SVHA was het ook genieten! Daar hebben we extra hulp gehad van stagiaires van het HPC (oud leerlingen van ons).
Gelukkig hielp het weer aardig mee: een leuke afsluitende dag voor de vakantie!

 
 


  


Finale Schoolvoetbaltoernooi:
In verband met de slechte weersomstandigheden van vorige week zijn de finalewedstrijden naar de afgelopen week verplaatst. Op woensdagmiddag ging ons team richting Elst om onze school te vertegenwoordigen.
Ze hebben het toernooi niet gewonnen, maar wel lekker gevoetbald. We kunnen terug kijken op een gezellig en sportief toernooi!
 
Materiaal speelzaal
Kijk eens wat mooi! Dit materiaal heeft de Ouderraad voor school aangeschaft. Hier kunnen de kleuters heel wat gymuurtjes mee vullen!
Hartelijk bedankt: wat fijn dat wij zo’n actieve Ouderraad hebben en die zo goed met ons mee denkt!

 
 
Luizencontrole: 
Wij krijgen regelmatig meldingen van ontdekte luizen in de haren van de kinderen.
Wij vragen u om speciaal in/net na een vakantie de haren een keer extra te controleren.
We controleren niet meer op school en wij hopen dat ouders er nu zelf aan denken om dit te doen.
Mocht u luizen ontdekken, dan horen wij het graag. Wij sturen dan een bericht in de app van school, zodat iedereen er alert op is om nog een keer te controleren.
 
Koningsdag op 27 april 2024! 
Op zaterdag zijn er veel activiteiten, georganiseerd door de Oranjevereniging, op het Dorpsplein bij de Hoendrik in Herveld. U hebt de poster vast al gezien!
Om 12.00 uur mogen de kinderen hun mooie versierde fiets komen showen en het parcours fietsen dat uitgezet is; dan start om 12.30 uur de Kleedjesmarkt en het spellencircuit, mét Rodeostier! Vanaf 13.30 uur kun je inschrijven voor het Koningsschieten, dat start om  14.00 uur Start Koningsschieten.
 
SJOC Avondvierdaagse 
We hebben de afgelopen week 204 wandelaars voor onze school ingeschreven! Dat is geweldig!
Mocht je toch nog vergeten zijn om op tijd het inschrijfformulier in te leveren, dan kun je op 2e Pinksterdag naar het Dorpsplein gaan. In de tent kun je inschrijven en dan vragen of het startkaartje bij de groep van de
St. Willibrordusschool gevoegd kan worden. Je kunt ook online inschrijven. Kijk meer eens op de site van de SJOC (www.sjoc-avondvierdagse.nl).
In de week na de meivakantie sturen wij nog informatie door die belangrijk is voor de wandelweken.
We gaan er samen een gezellige week van maken!
 
Verjaardagen: 
In de vakantie zijn jarig: Bo, Chloë-yana, Julius, Tiebe, Pim en juf Mylou.
Hartelijk gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een gezellige, onvergetelijke, verjaardag.
Wij vragen uw speciale aandacht voor Pim. Hij wordt 4 jaar en komt bij ons op school!
Hij heeft al even een keer geoefend en vond het heel erg leuk. Fijn om (eindelijk) ook naar de school van zijn grote broer en zus te mogen!
Wij wensen je veel succes, maar vooral veel plezier ‘op de Willibrordus’ Pim!

Spreuk van de week: 
 ‘Vakantie: dat gevoel dat als je niet op de klok kijkt, je vakantie ook nooit op houdt!’ 
 
Wij wensen jullie allemaal een heel fijne vakantie en zien jullie graag weer op maandag 13 mei terug!