UDSG 31-05-2024

Beste ouders,
 
Besturenfusie: ouderraadpleging
U hebt al eerder gelezen dat de besturen van Stichting SKO St. Willibrordus en Wonderwijs  bestuurlijk willen fuseren op 1 januari 2025.  Door deze fusie gaat de St. Willibrordusschool bij Wonderwijs horen. Dit heeft als doel dat de St. Willibrordusschool binnen een groter bestuur sterker staat. Samen kunnen we uitdagingen,  zoals het personeelstekort, huisvesting en de privacywetgeving in het onderwijs, beter aanpakken.
In de afgelopen maanden is een fusieonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat een fusie geen effect heeft op het voortbestaan en de identiteit van onze school, het onderwijsaanbod of de werkwijze die wij hanteren. Er worden tenslotte twee besturen samengevoegd, geen scholen. Van de fusie zullen leerlingen en ouders dan ook weinig tot niets merken. Door samen te gaan met een groter en sterker bestuur kan de St. Willibrordusschool profiteren van gedeelde kennis, middelen en een breder netwerk. Voor Wonderwijs biedt het samengaan vooral kansen om expertise te bundelen en van elkaar te leren.
De medezeggenschapsraad (MR) van de St. Willibrordusschool is gesprekspartner van het bestuur als het gaat om deze fusie. De MR heeft een belangrijke stem: een instemmingsrecht over het fusiebesluit, net als de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van Wonderwijs. In het besluitvormingsproces wegen bestuur en MR ook de mening van ouders mee over de fusie. Dat is wettelijk verplicht: bij elke fusie moeten ouders de mogelijkheid krijgen hun mening te geven over de fusie.
Mocht u nog vragen hebben over de besturenfusie dan kunt u op
donderdag 13 juni van 19:00 – 19:30 uur deze vragen stellen aan de MR tijdens een vergadering van de MR op school.
Op maandag 17 juni zult u via de persoonlijke inbox een enquête ontvangen waarin wij om uw mening vragen met betrekking tot deze besturenfusie. Indien u uw persoonlijke inbox nog niet geactiveerd hebt, raden wij u aan om dit te doen vóór 17 juni.
 
Groep 8 gaat op kamp! 
Het is al weer bijna zo ver! Groep 8 gaat volgende week op kamp!
Ze gaan op dinsdag 4 juni op de fiets richting Velp, in de blokhut van Scouting groep ‘de Markesteen’. Juf Nicolien en meester Bas fietsen mee!
Op donderdag verwachten we ze tussen 14.30 en 15.30 uur weer terug.
Op vrijdag 7 juni zijn de kinderen van groep 8 vrij: even lekker uitslapen en bijkomen van een gezellige week!
Wij wensen jullie veel plezier: geniet van een onvergetelijke week (zodat je er later met veel plezier aan terug kunt denken ‘het schoolkamp van ‘de Willibrordus’).
 
Bericht van Jeugd Vakantie Werk (JVW) Herveld-Andelst: 
 
Beste kinderen, ouders en verzorgers,
 
Maandag 12 augustus, is het weer zover. De 51ste jeugdweek in Herveld/Andelst. Na het jubileumjaar staan wij weer te popelen om jullie te mogen ontvangen.
Door omstandigheden is er vanuit jeugdvakantiewerk besloten om de inschrijvingen hiervoor anders te laten verlopen dan jullie van ons gewend zijn.
We gaan dit jaar voor het eerst werken met een voorinschrijving.
Hoe gaat dit er nou uitzien;
  • Op woensdag 19 juni 2024, vanaf 12.15 uur tot 13.30 uur, zullen er vrijwilligers van Jeugdvakantiewerk aanwezig zijn op zowel de Sint Willibrordusschool als de Clara Fabriciusschool. De kinderen van deze scholen hebben dan de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de jeugdweek.
  • Je krijgt deze dag een nummer en deze dien je mee te nemen op de zaterdag
10 augustus voorafgaand aan de jeugdweek. Daar zal de definitieve inschrijving plaatsvinden, waarbij de kinderen hun bandje krijgen en de betaling voldaan kan worden. Over het tijdstip worden jullie t.z.t. nog geïnformeerd.
 Je reserveert op 19 juni als het ware een plekje voor de jeugdweek.
 Deze voorinschrijving geldt voor zowel de kinderen die woonachtig zijn in Herveld/Andelst  
 als voor de kinderen die naar school gaan in Herveld/Andelst. Wij begrijpen dat dit in
 sommige gevallen vragen oproept. Mochten er vragen zijn over deze voorinschrijving dan
 kan er contact met ons opgenomen worden via info@jvwha.nl
 Wij hopen jullie op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd en zien jullie graag op
 woensdag 19 juni aanstaande op één van de scholen in Herveld/Andelst.
 
Met vriendelijke groet,
Alle vrijwilligers van Jeugdvakantiewerk
 
Korfbaltoernooi: 
Wij hebben van de korfbalvereniging Zetten ’99 een uitnodiging ontvangen voor deelname aan het toernooi voor scholen op woensdagmiddag 5 juni 2024.
Dit is voor de groepen 5 en 6. Er doen 2 teams mee uit groep 5 en 3 uit groep 6.
De kinderen hebben tijdens de gymlessen al flink geoefend en hebben er al helemaal zin in!
Het toernooi vindt plaats op de sportvelden achter het HPC in Zetten. De eerste wedstrijden starten om 13.30 uur. Vanaf 15.30 uur worden de finalerondes gespeeld.
Toeschouwers zijn natuurlijk altijd van harte welkom om onze teams aan te moedigen!
Wij wensen onze sporters een sportieve middag toe: veel plezier en succes!
Op zoek naar begeleiders ouders van groep 5 en 6.
 
De uitslag van de kinderjury! 

De uitslag van de kinderjury 2024 is bekend: het beste Nederlandse kinderboek van het afgelopen jaar is geworden:
De avonturen van Rutger, Thomas en Paco: Het Pretpark (categorie 6 t/m 9 jaar) en Mus en kapitein Kwaadbaard en de wraak van de furie
Deze boeken waren ook favoriet bij de kinderen die namens onze school meegedaan hebben.
De kinderen hebben met veel plezier meegedaan en hebben deze periode gezellig en met een kleine traktatie afgesloten.
Bedankt voor jullie deelname!

 
 
Bewegen is belangrijk! 
Wij vinden bewegen voor kinderen belangrijk. Dit proberen we tijdens en tussen de lessen te doen. Maar ook bewegen in de vrije tijd is goed voor kinderen.
In Herveld gaat Gymvereniging GVHA proberen om een doorstart te maken.
Er worden proefdagen georganiseerd:
U kunt gebruik maken van de proefdagen op woensdag 12 en 19 juni in de gymzaal van 'de Hoendrik’ aan het Dorpsplein in Herveld.
Voor kinderen van de groepen 1 t/m 3 van 15.30 - 16.15 uur en voor
de kinderen van de groepen 4 t/m 6 van 16.15 - 17.15 uur.
Aanmelden kan via gvha.nl/inschrijven-proefles-jeugdgym.
In Zetten worden bij BurnFit gymlessen georganiseerd  voor kinderen van 10 tot 16 jaar.
(inschrijven kan via r.burnfit@outlook.com of voor info: bellen naar 06-37322931).
 
Verjaardagen: 
Deze week zijn jarig:
Matthijs, Jolie en Lieve.
Hartelijk gefeliciteerd allemaal! Wij wensen jullie een super gezellige, onvergetelijke, verjaardag!
  

Spreuk van de week:
“Wie geluk wil oogsten moet humor zaaien!”
 
Wij wensen jullie een gezellig, zonnig, weekend!