JEELO

Met JEELO werken we schoolbreed van groep 1 t/m 8 aan maatschappelijk relevante projecten. Zes weken lang staat de hele school in het teken van een project. De projecten vormen de kapstok voor al het leren. Je kunt er wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, burgerschap, verkeer en nog veel meer mee aanbieden.
Met Jeelo werkt je kind niet meer in vakken, maar gaat het samen met andere kinderen maatschappelijk betrokken aan de slag in projecten.
Tijdens de projecten werkt je kind samen met organisaties uit de omgeving (pijler Samen leven). Kinderen werken samen en benutten elkaars talenten (pijler Samen werken). Je kind ontdekt welke manier van leren het beste bij hem of haar past (pijler Zelfstandig leren).
Voor meer informatie kijk op de site www.jeelo.nl,
of kijk naar het Jeelo-filmpje