Speciale activiteiten

SPORTTOERNOOIEN
In de loop van het schooljaar doen we als school mee aan verschillende toernooien zoals: volleybal-, voetbal- en korfbaltoernooi. Verder is er ook een schoolsportdag waar alle kinderen van onze school aan deelnemen. Informatie wordt ruimschoots van tevoren gegeven in onze nieuwsbrief “Uit de School Geklapt”
Jaarlijks lopen we met een aantal groepen mee met de Avondvierdaagse die in Herveld georganiseerd wordt. We vragen zoveel mogelijk ouders mee te wandelen als begeleider; de ouderraad neemt de organisatie op zich voor wat betreft de ‘logistiek’ en zorgt voor de versnapering onderweg.
Het is heel gezellig om samen mee te wandelen en op een andere manier bezig te zijn dan we op school gewend zijn. Wij ondersteunen het standpunt van de organisatie dat alle wandelaars inschrijfgeld betalen. Dus ook ouders die hun kinderen begeleiden betalen  inschrijfgeld

EXCURSIES
Voor alle groepen worden er in de loop van het jaar excursies gepland. Dit doen we in goed overleg met onze ouderraad.

FEESTEN EN VIERINGEN
De kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben eenmaal per jaar een WATERFEEST, de kinderen uit groep 2 vieren hun REUZENFEEST bij de overstap naar groep 3; de kinderen van groep 1 zijn die dag vrij.
In december bezoekt natuurlijk SINTERKLAAS onze school en in de weken voor KERSTMIS wordt driftig geoefend voor allerlei activiteiten die opgevoerd worden tijdens de kerstavond. Tijdens deze avond wordt naast het Kerstverhaal ook “een musical” opgevoerd.
In februari gaat de Raad van Elf inclusief de Prins en de hofdames en Jeugdprins met Jeugdprinses van carnavalsvereniging ‘De Deurdouwers’ ons voor bij het SCHOOLCARNAVAL. We gaan dan met de kinderen naar zalencentrum ‘De Hoendrik’. We gaan verdeeld in groepen, de onderbouw voor de pauze en de bovenbouw daarna.
In overleg met de plaatselijke Oranjevereniging organiseren we regelmatig activiteiten bij gelegenheid van Koningsdag. Ook voor het PAASFEEST worden verschillende activiteiten ontplooid.
In april/mei staat de problematiek uit een derde wereldland een week centraal waarna de week afgesloten wordt met een THEMADAG en SPONSORLOOP. De financiële opbrengst van deze dag wordt geschonken aan projecten in Tanzania.

SCHOOLAGENDA
In groep 7 en 8 gebruiken we een agenda waarin wekelijks de nodige informatie c.q. het huiswerk geschreven wordt. Zo worden de kinderen voorbereid op de werkwijze in het Voortgezet Onderwijs. De agenda wordt door de school verstrekt!

VERKEERSDIPLOMA
In groep 7 wordt tijd ingeruimd voor het behalen van het verkeersdiploma.

SCHOOLVERLATERSKAMP
Traditioneel houden we aan het eind van het schooljaar voor groep 8 het schoolverlaterskamp.

GROTE ACTIVITEIT
Ieder jaar wordt er een grote activiteit georganiseerd. Hiervoor hebben we een cyclus van drie jaar ontwikkeld die er als volgt uitziet:
Jaar 1 Een schoolreisje voor de hele school.
Jaar 2 Een schoolfeest zoals kinderkermis, Indianen dag of kindercircus.
Jaar 3 Uitgebreide keuzelessen inclusief maaltijd en een puzzeltocht/ vossenjacht of andere activiteit in het dorp.
Deze cyclus kan onderbroken worden door speciale festiviteiten die in enig jaar gevierd worden.

KINDERBOEKENWEEK
Tijdens de Kinderboekenweek worden verschillende activiteiten georganiseerd die tot doel hebben het lezen te bevorderen. Ook door het jaar heen organiseren we extra activiteiten om de kinderen te stimuleren ook zelf meer te lezen.


terug
of klik naast het tekstvenster