Voorzieningen

DE RUIMTES
In het gebouw beschikken we momenteel over voldoende groepslokalen, een speelzaal voor de kleuters, een ‘grote’ gemeenschapsruimte en een ‘Ruimtestation’.
Tevens zijn er diverse ruimtes voor remedial teaching. Er is een traplift naar de 1e verdieping aangebracht. Het GYMLOKAAL is gevestigd aan het Dorpsplein: de beide scholen uit het dorp maken hier gebruik van.

INTERNET
Hier vinden de kinderen informatie over allerlei onderwerpen. Op school wordt de meeste informatie gezocht op het internet (kennisnet). Via een onder eigen verantwoording aangelegd netwerk zijn alle groepen verbonden met het internet. Het spreekt vanzelf dat dit medium dus ook gebruikt wordt.

COMPUTER/DIGITAAL BORD
De computer wordt steeds belangrijker in het onderwijs. We willen als school aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkeling. Doel is dan ook, kinderen vertrouwd te maken met het gebruik van de computer. Dit loopt van de motorische oefeningen met de muis in groep 1, tot het gebruik als tekstverwerker in de hogere groepen. Ook wordt de computer ingezet als hulpmiddel in het onderwijs. Kinderen maken gebruik van diverse leer-en oefenprogramma’s, ook in de zin van de individuele leerlingbegeleiding. Inmiddels is er met behulp van de I.C.T.-werkgroep een netwerk voor de hele school gerealiseerd (inclusief aansluitingen op het kennisnet). Alle groepen beschikken over een digitaal bord.

SCHOOL T.V.
De school-T.V.-uitzendingen worden via het digitale bord gevolgd. De uitzendingen van de school T.V. passen in het leerprogramma van de betreffende groep.

ORTHOTHEEK
In de school is een orthotheek ingericht. Hierin staan hulpmiddelen die we als school noodzakelijk achten voor de leerlingbegeleiding. Toetsen, literatuur, leerlingvolgsysteem, archieven e.d. zijn voor de leerkrachten toegankelijk en worden door een speciale werkgroep actueel gehouden.

ZONNEPANELEN
Sinds mei 2013 liggen er op het dak van de school meer dan 120 zonnepanelen. Door deze voorziening proberen we meer dan 50% van onze energiebehoefte zelf op te wekken. Tijdens enkele projecten in het ruimtestation wordt ook aandacht besteed aan deze zonnepanelen. In 2016 is er een valbeveiliging aangebracht waarmee aan de ARBO-technische voorwaarden is voldaan.

VERLICHTING
Sinds juni 2016 hebben we de verlichting binnen de school vervangen door LED verlichting. Er is een bewegingsmelder verbonden dus als er enige tijd niemand in de ruimte is, gaat de verlichting uit. Deze verlichting is feller dan we gewend waren, maar is juist goed om in te werken. Door deze aanpassing besparen we ook weer energiekosten.

 terug
of klik naast tekstvenster