Zorg voor de leerlingen

Wanneer een kind de leeftijd van 4 jaar bereikt heeft, kan het toegelaten worden op de basisschool. We werken met 3 kleutergroepen. De kinderen van 4 jaar komen in groep 1. Alle kinderen die na 1 oktober 4 jaar worden noemen we instromers. Deze kinderen volgen de aangepaste stof van groep 1. Ervaring leert dat de kinderen die direct in groep 1 beginnen, goed opgenomen worden in de groep en door de wat oudere kleuters met raad en daad worden bijgestaan. Ouders/verzorgers doen er verstandig aan om hun kind geruime tijd voordat het 4 jaar wordt aan te melden. Indien een leerling van een andere school naar ons toe komt, wordt door de directie vooraf contact opgenomen met de vorige school. Op die manier kunnen wij zo goed mogelijk inspelen op wat een leerling aan mogelijkheden heeft.

Het doel van eventuele individuele onderwijszorg is door middel van observaties en aanvullend pedagogisch didactisch onderzoek een gerichte aanpak te kiezen respectievelijk te ontwikkelen om stagnatie in de ontwikkeling van de leerling te voorkomen en/of op te heffen. De leerling kan zo weer, zo nodig met een aangepast programma, binnen het normale groepsverband functioneren. Indien blijkt dat alle extra aandacht en gerichte aanpak geen vorderingen opleveren, dan kan in overleg met de betrokken ouders en een extern begeleider, vanuit het samenwerkingsverband, een verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs plaatsvinden.
Meer informatie kunt u vinden in de Schoolgids online

Terug

of klik naast het tekstvenster