Logopedie

Logopedie op de basisschool houdt zich bezig met alle aspecten die met spreken en luisteren te maken hebben. Hiertoe wordt bij alle 5-jarige leerlingen een logopedische screening afgenomen. Het doel van de screening is om spraak- en taalproblemen op tijd te signaleren om zo de onderwijskansen van een kind te vergroten. Naar aanleiding van de screening kan het zijn dat de ouders worden opgeroepen voor een adviesgesprek. Dat kan betrekking hebben op adviezen voor thuis en of evt. logopedische therapie noodzakelijk is. De schoollogopedist geeft zelf geen therapie op school, daarvoor kan men terecht bij een logopediepraktijk. De schoollogopedist kan helpen bij het verkrijgen van een verwijzing. Het is ook mogelijk leerlingen uit andere groepen bij de logopedist aan te melden voor een screening/onderzoek.

Veel voorkomende logopedische problemen bij basisschoolleerlingen zijn:
• Stem: heesheid, verkeerd stemgebruik/ademhaling.
• Spraak: verkeerde uitspraak van bepaalde klanken, stotteren.
• Taal: moeite met zinsbouw, grammatica, woordenschat, taalbegrip.
• Gehoor: luistervaardigheidsproblemen, verminderd gehoor.
• Mondgedrag: duimen/vinger zuigen/speengebruik, mond ademen, slappe mondspieren.
Algemene informatie over schoollogopedie kunt u vinden op de site: www.logopedieoverbetuwe.nl of info@logopedieoverbetuwe.nl.

terug
of klik naast tekstvenster