Ouderraad (OR)

De Ouderraad heeft onder andere als taak het bevorderen van de contacten tussen school en ouders en het organiseren van een aantal vaste evenementen.
De ouders hebben zich verenigd in een oudervereniging, waarbij ook u van harte welkom bent.
De ouderraad is erg intensief betrokken bij het organiseren en financieren van allerlei activiteiten in en om de school zoals: Sinterklaas, de kerstviering, schoolreisjes, sporttoernooien, de avondvierdaagse, carnaval, excursies, het schoolfeest en de zgn. ouderraadsdag.
Eenmaal per jaar organiseren leden van de ouderraad een middag/avond met als doel iets leuks te doen met de kinderen en ouders en leerkrachten samen.
Eventuele financiële opbrengsten worden weer besteed aan allerhande zaken in en om de school.
Anders dan vroeger, toen u zelf in de schoolbanken zat, heeft u nu als ouders volop de gelegenheid om mee te doen binnen de school van uw kind. Hoewel het onderwijs in Nederland in principe voor kinderen in de leerplichtige leeftijd gratis is, zijn er toch wel kosten waar rekening mee gehouden dient te worden.
U dient hierbij te denken aan kosten gemaakt voor alle kinderen vooral tijdens de feesten: Sinterklaas, Kerst, sportdagen etc. De ouderraad hoopt natuurlijk dat iedereen de bijdrage betaalt. Bijdrage in de kosten van de ouderraad op vrijwillige basis bedraagt € 25,00 per kind. Het rekeningnummer is NL55RABO 0133.9965.14. Dit bedrag wordt besteed aan de festiviteiten op school waarbij een cadeau namens de kinderen aangeboden wordt, denk hierbij aan de verjaardag van de leerkracht van uw kind, een bruiloft, een jubileum of iets dergelijks. De ouders hoeven tussentijds geen geld meer mee te geven voor allerlei festiviteiten. De MR (MedezeggenschapsRaad) instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van de hoogte van de vrijwillige bijdrage.
Ook wordt er een aantal keren per jaar een kledinginzameling gehouden. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om oude kleding, gordijnen, schoenen (nog wel bruikbaar!) in te leveren bij de school. Dit wordt dan ingezameld door ReShare.


terug
of klik naast tekstvenster