Schooltijden Continurooster

Wij werken dit schooljaar  met een continurooster. Voor dit schooljaar gelden onderstaande schooltijden:
Maandag:  08.30 uur tot 14.30 uur
Dinsdag:  08.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag:  08.30 uur tot 12.15 uur
Donderdag: 08.30 uur tot 14.30 uur
Vrijdag:
Groep 1 Vrij
Groep 2 t/m 4: 08.30 uur tot 12.15 uur
Groep 5 t/m 8: 08.30 uur tot 14.30 uur

De kinderen nemen eten en drinken mee voor de pauze van 10.00 uur en voor de lunch. Elk kind heeft een eigen beker van de school ontvangen. Wij raden aan deze beker te gebruiken en eventueel een andere beker met drinken voor de 2e pauze, aangezien we, met een knipoog naar ons milieu, willen voorkomen dat er veel pakjes drinken meegenomen worden. Wij vragen u met klem om de kinderen geen snoep of koek mee te geven voor de pauzes.

Brengen en halen van de kinderen:
’s Morgens is de poort open vanaf 08.15 uur. Er is vanaf dat moment toezicht op de speelplaats en de kinderen zijn van harte welkom. De aanlooproute gaat via het kerkhof pad.
De kinderen uit de groepen 1 en 2 kunnen door de ouders naar binnen worden gebracht via de achteringang. De leerkracht is vanaf 8.20 uurin de kleutergroep aanwezig en houdt toezicht. Ze is voor “een kleine boodschap” aanspreekbaar maar voor inhoudelijke gesprekken kunt u een afspraak maken. Wanneer u uw kind naar binnen hebt gebracht (inlooptijd tussen 08.15 en 08.30 uur) kunt u het gerust even vergezellen, maar gun ook een ander de ruimte. Soms is er iets speciaals te zien of te vertellen en dat is prima, maar doorgaans kunt u het best na een paar minuutjes vertrekken zodat de groep niet overvol raakt. Om uiterlijk 08.30 uur zitten alle kinderen op hun eigen plaats zonder aanwezigheid van ouders zodat de leerkracht met het programma kan beginnen.

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen vanaf 8.20 zelf naar binnen. De leerkracht is in de klas aanwezig. Dan is er ook gelegenheid voor ouders om iets te vragen. De kinderen mogen ook buiten blijven op de speelplaats. De bel gaat om 08.29 uur. De kinderen stellen zich op in de rij van hun groep waarna de pleinwacht ze om beurten naar binnen stuurt via de zijingangen ook in deze groepen de lessen kunnen beginnen om 08.30 uur.
Na schooltijd komen de kleuters met hun leerkracht via de achteruitgang naar buiten en de ouders/verzorgers kunnen dus op de speelplaats wachten. De kinderen van de hogere groepen verlaten de school via de zij-ingang. Alle kinderen hebben verder de looproute via het kerkhof pad.
Om ongelukken te voorkomen vragen we iedereen om bij het brengen en halen van de kinderen de verkeersregels rond de school in acht te nemen. Het “aai en zwaaiplein” is géén parkeerplaats en de brigadiers staan er niet voor niets. De kinderen parkeren hun fiets op de aangewezen plaatsen. Iedereen wordt verzocht om op het kerkhof pad te lopen!


terug
of klik naast tekstvenster